Nyheder

Nyheder

Introduktionstilbud:

Gratis levering ved køb i Valville-shoppen med rabatkoden: INTRO

        Udkommer  28. marts 2019 

Valville glæder sig over  at præsentere:

                                               

 Karl Christiansen: TEKTONIK. Den tektoniske fordring


                                            

160 sider

ISBN 978-87-998528-6-4                              

Valville Forlag 

Vejl. pris: 225,00 kr  NB. kun i Valville-shoppen: gratis levering fra 24/3 - 30/6 2019 ved brug af rabatkode: "INTRO" .

Køb i Valville-shoppen!


Med undertitlen ”Den tektoniske fordring” – en tydelig henvisning til Løgstrups ”etiske fordring” – signalerer Karl Christiansen fra første færd sit ærinde: tektonik – dvs. arkitekturens grundlæggende princip, som forfatteren ser det – er ikke bare arkitekturens logik, men også dens etik. I en tid hvor prætentiøse projekter står eller falder på diverse havnefronter, som følge af mere eller mindre uigennemskuelige politiske, økonomiske – nu også økologiske – interesser, synes det mere end nogensinde påkrævet at skabe klarhed om hvad der definerer god arkitektur, forud for alle disse ydre hensyn. ”Form follows function”, erklærede modernismen håbefuldt; i dag synes denne formel fordrejet til en karikatur hvor uklar funktion fører til forvirret formgivning. Heldigvis er arkitekturen ikke født i går: den har en årtusindlang tradition at falde tilbage på, i slige ”krisetider” som vores åbenbart er.

 

Karl Christiansen bringer rundhåndet denne årtusindlange erfaring i spil, både hvad angår indhold og form. Hans fremstilling af tektonikkens teori inddrager eksempler fra det græske tempel til Utzon og Zaha Hadid; men vigtigere er måske det særligt arkitektoniske blik på videnskabens og filosofiens historie gennem de samme årtusinder: fra Euklid til Mandelbrot, fra Aristoteles til Heidegger. Arkitekten er naturligvis en skaber af ny form, ikke en formidler af hvad der har været; men denne frihed, ja ”frækhed”, der ”tager hvad der kan bruges” i historien, lader ofte denne komme mere til sin ret end ”objektive” (dvs. uinteresserede) helhedsbetragtninger. Og hvis Christiansen deler Heideggers kærlighed til den græske tanke – og sågar det græske sprog – lader han ikke det teutonske tungsind få det sidste ord om teknikken og vor tids muligheder for at skabe aldrig før sete former uden at forfalde til ”overflade”. Som filosoffen kræver Christiansen alvor af arkitekturen – men det er arkitekturens egen alvor: ”det absolutte sammenfald mellem den form vi står overfor og den måde samme form er skabt på”.

 

Bogen henvender sig begribeligvis til læsere engageret i arkitekturens teori og praksis; men ved sine transversale bevægelser gennem sproget, filosofien, matematikken, billedkunsten, psykologien og etikken, vil den interessere et langt bredere publikum. Teknisk set er bogen den syntetiske opfølger til den analytiske (engelsksprogede) tectonics – the meaning of form (196 s., Systime 2015) der belyste Christiansens begreb om det tektoniske ved 50, meget forskelligartede, eksempler fra den fysiske verden. Den tektoniske fordring sætter heroverfor, med Kants ord, begreb på anskuelsen. Der er dog stadig tale om en rhapsodisk, essayistisk skrivestil, hvor hvert enkelt afsnit – gerne modstillet intrigerende illustrationer – står og kan læses for sig selv. Tektonikken er, som forfatteren viser, ikke bare arkitekturens etik, men også dens poetik.
Karl Christiansen er født i Randers i 1950, uddannet ved Arkitektskolen i Aarhus, og – efter adskillige år som praktiserende arkitekt i Oslo – underviser og forsker ved sin gamle skole siden 1989. Blandt tidligere publikationer kan (foruden ovennævnte) anføres: ArkitekturKUNSTruktioner (Aarhus 1994), Tvangstanker/Obsessions (Aarhus 2000), antologien Digital Tectonics (Aarhus 2014), Towards an Ecology of Tectonics (Aarhus 2014), og Digital Fabrication in Tomorrow's Architecture (Aarhus 2016).