Karl Christiansen

Professor i arkitektur og teknologi,

arkitekt Karl Christiansen

 

Curriculum Vitae

 

 • 1950 Født i Randers, Danmark

 

Uddannelse

 • 1971 Teknisk assistent, bygge- og anlægslinien            Randers Tekniske Skole
 • 1973 Byggetekniker                                                    Randers Tekniske Skole
 • 1981 Arkitekt, bygningskunst                                      Arkitektskolen i Aarhus

 

Ansættelser

 • 1981 Praktiserende arkitekt i Oslo: Arkitekterne Lund & Slaatto, LPO arkitektkontor as.
 • 1989 Adjunkt, extern Lektor, Lektor v/ Arkitektskolen Aarhus.
 • 2001 Professor. Halv tid Ansættelse som professor i arkitektur – teknologi,

v/ Arkitektskolen i Aarhus

 • 2002 Professor. Halv tid Ansættelse som gæsteprofessor v/ Ålborg Universitet, institut for Arkitektur og Design (2002 og 2003)
 • 2004 Fuld tid som professor i arkitektur og teknologi v/ institut V bygningsdesign, Arkitektskolen Aarhus.

 Forskning§      1989-93 Forskning (som adjunkt) i forholdet mellem Arkitektur og Byggeteknik, som resulterede i ARKITEKTURKUNSTRUKTIONER –refleksioner mellem æstetik og teknik, 1994 (se publicering)

 • 1996 Forskning i Form og Teknik, som resulterede i DODEKATHLOS –om arkitekturens æstetik og teknik, 1996 (se publicering)
 • 1999 Forskning i Form og Teknik, tilknyttet Center for Integreret Design
 • 2003 Stillingstilknyttet forskning i tektonik, som resulterer i publikationen; DODEKÁTHLOS –om arkitekturens tektonik (2004)
 • 2004 Opstart på 2. årigt forskningsforløb; projekt ”Den synlige betonoverflade”. I samarbejde med Dansk Teknologisk Institut (beton), Arkitekterne Lundgaard og Tranbjerg, Aalborg Portland a/s, Dalton Betonelementer a/s, Betonelement a/s, Skanska Danmark a/s. Projektet støttes af Fonden Realdania.
 • 2007 Opstart på 2. årigt forskningsprojekt; ”Industriel produktion af unikke betonkonstruktioner ved hjælp af IKT”. Projektet er støttet af Højteknologifonden.
 • 2010 Opstart på 3. årigt forskningsforløb; projekt ”Mod en Tektonisk Bærerdygtig Byggekultur”. Samarbejde KADK og SBI. Bevilling: Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK).
 • 2016 Opstart på 3. årigt forskningsprojekt; ”Material Imagination”. Samarbejde KADK. Bevilling; Det Frie Forskningsråd (DFF).   

  Publicering

 • 1994 Bog, ”ARKITEKTURKUNSTRUKTIONER –refleksioner mellem æstetik og teknik”, arkitektskolen 1994
 • 1995 Artikel, ”Arkitektur – Form og Teknik”. Arkitekten # 17, 1995
 • 2000 Bog, ”Tvangstanker/Obsessions”. Arkitektskolens Forlag. Anmeldt i Århus Stifstidende 17. oktober 2000 og Arkitekten # 04, 2001
 • 2000 Artikel, ”Form Û Stof”. Arkitekten # 26, 2000
 • 2001 Artikel, ”Foregribelse af en mulig fremtidig arkitektur”. Arkitekturnet, april 2001
 • 2003 Bog, ”OPTIMERINGSMANUAL – form- og topologioptimering i Odessy og Must”. Arkitektskolens Forlag, 2003
 • 2004 IBog/cd, ”DODEKÁTHLOS –om arkitekturens tektonik” (interaktive CD-rom), Aalborg Universitetsforlag, 2004
 • 2005 Artikel, Meanings of Detail/betydninger i detaljen p. 126-137. Arkitekturtidskriftet B. # 54. 2005
 • 2006 Artikel, ”Industrialiseret Individualitet” i Arkitekten # 1, 2006, p. 55-59.
 • 2006 International forskningsartikel ”Embedment of Study Programs in Research” fra EAAE-ENHSA (European Association for Architectural Education-European Network of Heads of Schools of Architecture # 29, 2006.).
 • 2008 Individual Cast concrete elements, part 1. Rome: a workshop on the workability and production of concrete. Arkitektskolen Aarhus, 2008. 24 s.
 • 2008 Individual Cast concrete elements, part 2. Berlin: a workshop on the workability and production of concrete. Arkitektskolen Aarhus, 2008. 30 s.
 • 2011 Poetics of Tectonics – from ugly duckling to black swan. AAA Årbog 2011.
 • 2013 Bog, ”Tektonik Optik: Tectonics and topology optimization”. Arkitektskolen aarhus, 2013.
 • 2013 IBog, ”ARKITEKTURKUNSTRUKTIONER –refleksioner mellem æstetik og teknik”, arkitektskolen, genudgivelse som Ibog, 2013.
 • 2014 Bog, ”Digital Tectonics”. Research publikation, antologi. Arkitektskolens Forlag, 2014.
 • 2014 Bog, ”Towards an Ecology of Tectonics –the need for rethinking construction in architecture”. Antologi, bidrag; etymologisk forord + artiklen; Nature, Culture, Tectonics of Architecture s. 49. Udgivet 2014 på Edition Axel Menges.
 • 2015 Artikel ”Arkitekturens Tektonik” i Arkitekten # 9, 2015
 • 2015 Bog, ”tectonics –the meaning of form” Systime 2015
 • 2016 Bog, ”Digital Fabrication in Tomorrow´s Architecture” Recearch Publication, Antologi, Arkitektskolen Aarhus 2016.
 • 2017 Arkitekten # 05 ´17 temanummer TEKTONIK. Artikel ”Synlighed” s. 37-38.

 Legater/bevilling

 • 1994 Kuben, ”Den gule mursten” for forskningsindsats
 • 1996 Statens Kunstfond, til ophold på Det Danske Institut i Athen
 • 1997 Thurens Mindelegat, til ophold på Det Danske Institut i Athen
 • 1997 Lemvig – Müller og Munch til studier i antik græsk arkitektur.
 • 2004 Fonden Realdania, til forskning i betonteknologi.
 • 2006 Højteknologifonden, til forskning I betonteknologi
 • 2009 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) til forskning i tektonik
 • 2012 Bergiafonden, til bog ”tectonics –the meaning of form”.
 • 2014 Statens Kunstfond til bog ”tectonics –the meaning of form”

 

 

Århus september 2017