Filosofi

Kasper Nefer Olsen: Nordisk Teologi

Kasper Nefer Olsen: Nordisk Teologi 

89 sider

ISBN 978-87-998528-9-5

Valville Forlag

Vejl. pris: 180,00 kr.

Køb i Valville-shoppen!


Idéhistoriker Kasper Nefer Olsen (f. 1960) har valgt en stram form til at opsummere 7 års forskning i den gamle nordiske religion: Nordisk Teologi fremstår som et kompakt opslagsværk, hvis 40 kapitler præsenterer, ét for ét, væsener og uvæsener i den oldnordiske gudeverden – fra Heimdal til Midgårdsormen. 


Den stramme form udtrykker et videnskabeligt ideal: forfatteren ønsker, med hans egne ord, at fremstille den nordiske teologi som ”et i sig selv hvilende betydningsunivers hvor hver enkelt del forklares af det hele og det hele af hver enkelt del”. Vægten ligger derfor på fakta, på de prægnante detaljer der tillader en rekonstruktion af den helhed, som overleveringen kun har bevaret mere eller mindre tilfældige brudstykker af. 


For at gøre dette muligt, må forskeren gå langt ud over hvad vi kender fra Edda og Saga, og betragte den oldnordiske religion ikke som en lokal kuriositet, men som udspringende af den indo-europæiske tradition, dvs. det sproglige og kulturelle fællesskab som for 6000 år siden fandtes et sted mellem Atlanterhavet og Ganges, og hvoraf stort set alle nuværende europæiske og en del asiatiske nationer er udgået. Det kræver en indsats; men udbyttet står rigeligt mål med denne: hvad vi genfinder af oldnordisk religion i romersk, græsk, hittitisk – ja sågar ægyptisk og kinesisk – er måske nok ”detaljer”, men sandelig ikke småting! 


Nordisk Teologi er dermed en øvelse i den komparative mytologi, som overfører sprogvidenskabens metoder (siden danskeren Rasmus Rask, 1787-1832) på religionen og kulturen i det hele taget. Forfatteren vedkender sig sin gæld til de franske forskere Georges Dumézil (1898-1986) og Jean Haudry (1934-), men går også i dialog med danske arkæologer som Jørgen Jensen og Flemming Kaul, i bevidst opposition til enhver form for ”fagidioti” der kun hæmmer erkendelsen. 

Nordisk Teologi har således et dobbelt sigte: at gøre det lokale globalt og det lokale globalt. At give den oldnordiske religion sin – betydningsfulde – plads i en langt mere omfattende indo-europæisk tradition, og at gøre dette større perspektiv nærværende i en dansk kontekst – af interesse ikke bare for forskere, men også for vor tids ”dyrkere” af den gamle religion, og for kulturelt og historisk interesserede i det hele taget.


Af lektørudtalelse, DBC:

"Bogen går etymologisk og komparativt mytologisk til værks og dykker ned i det indoeuropæisk sproglige ophav, hvilket gør at man ikke bare får lyst til at gå yderligere på opdagelse i den nordiske tradition, men i alle verdens myter, som Nefer Olsen i dén grad får understreget hænger sammen. En bog rig på viden og detaljer, der maner til nysgerrighed."


Karl Christiansen: TEKTONIK. Den tektoniske fordring                                         

160 sider

ISBN 978-87-998528-6-4                              

Valville Forlag 

Vejl. pris: 225,00 kr  .

Køb i Valville-shoppen!

Karl Christiansen er født i Randers i 1950, uddannet ved Arkitektskolen i Aarhus, og – efter adskillige år som praktiserende arkitekt i Oslo – underviser og forsker ved sin gamle skole siden 1989. Blandt tidligere publikationer kan (foruden ovennævnte) anføres: ArkitekturKUNSTruktioner (Aarhus 1994), Tvangstanker/Obsessions (Aarhus 2000), antologien Digital Tectonics (Aarhus 2014), Towards an Ecology of Tectonics (Aarhus 2014), og Digital Fabrication in Tomorrow's Architecture (Aarhus 2016).  


Med undertitlen ”Den tektoniske fordring” – en tydelig henvisning til Løgstrups ”etiske fordring” – signalerer Karl Christiansen fra første færd sit ærinde: tektonik – dvs. arkitekturens grundlæggende princip, som forfatteren ser det – er ikke bare arkitekturens logik, men også dens etik. I en tid hvor prætentiøse projekter står eller falder på diverse havnefronter, som følge af mere eller mindre uigennemskuelige politiske, økonomiske – nu også økologiske – interesser, synes det mere end nogensinde påkrævet at skabe klarhed om hvad der definerer god arkitektur, forud for alle disse ydre hensyn. ”Form follows function”, erklærede modernismen håbefuldt; i dag synes denne formel fordrejet til en karikatur hvor uklar funktion fører til forvirret formgivning. Heldigvis er arkitekturen ikke født i går: den har en årtusindlang tradition at falde tilbage på, i slige ”krisetider” som vores åbenbart er.

 

Karl Christiansen bringer rundhåndet denne årtusindlange erfaring i spil, både hvad angår indhold og form. Hans fremstilling af tektonikkens teori inddrager eksempler fra det græske tempel til Utzon og Zaha Hadid; men vigtigere er måske det særligt arkitektoniske blik på videnskabens og filosofiens historie gennem de samme årtusinder: fra Euklid til Mandelbrot, fra Aristoteles til Heidegger. Arkitekten er naturligvis en skaber af ny form, ikke en formidler af hvad der har været; men denne frihed, ja ”frækhed”, der ”tager hvad der kan bruges” i historien, lader ofte denne komme mere til sin ret end ”objektive” (dvs. uinteresserede) helhedsbetragtninger. Og hvis Christiansen deler Heideggers kærlighed til den græske tanke – og sågar det græske sprog – lader han ikke det teutonske tungsind få det sidste ord om teknikken og vor tids muligheder for at skabe aldrig før sete former uden at forfalde til ”overflade”. Som filosoffen kræver Christiansen alvor af arkitekturen – men det er arkitekturens egen alvor: ”det absolutte sammenfald mellem den form vi står overfor og den måde samme form er skabt på”.

 

Bogen henvender sig begribeligvis til læsere engageret i arkitekturens teori og praksis; men ved sine transversale bevægelser gennem sproget, filosofien, matematikken, billedkunsten, psykologien og etikken, vil den interessere et langt bredere publikum. Teknisk set er bogen den syntetiske opfølger til den analytiske (engelsksprogede) tectonics – the meaning of form (196 s., Systime 2015) der belyste Christiansens begreb om det tektoniske ved 50, meget forskelligartede, eksempler fra den fysiske verden. Den tektoniske fordring sætter heroverfor, med Kants ord, begreb på anskuelsen. Der er dog stadig tale om en rhapsodisk, essayistisk skrivestil, hvor hvert enkelt afsnit – gerne modstillet intrigerende illustrationer – står og kan læses for sig selv. Tektonikken er, som forfatteren viser, ikke bare arkitekturens etik, men også dens poetik.

Kasper Nefer Olsen & MetNef: Den globale farce

Kasper Nefer Olsen & MetNef:

Den globale farce

Debatbog

190 sider

Forlaget Valville, 2018

ISBN 978-87-998528-5-7

Vejl. pris: kr. 195, -

Køb i Valville shoppen!

Kasper Nefer Olsen: Højst et døgn - Romanen om Leclair

Kasper Nefer Olsen: Apotheose

Valville 2016

80 sider

ISBN 978-87-998528-1-9

Kr. 136

Køb i Valville.shoppen!

Danmarks mest egensindige digter, Kasper Nefer Olsen, slår til igen. Efter sidste års mystisk-meditative WUPPERTAL – en slags opgør med poesien indefra – følger nu en anderledes udadvendt sag der tager en mængde aktuelle og vedkommende emner op: fra retskrivning og opskriften på et godt sexliv, til reality-TV og det forestående amerikanske præsidentvalg. Altsammen set – som titlen APOTHEOSE siger – fra en guds synspunkt, en vinkel vi ikke herhjemme har set anlagt så konsekvent siden Svend Åge Madsens tidligste experimenter. Under guddommeligt perspektiv tager mange menneskelige anliggender sig absurde eller latterlige ud: fra sikkerhedskontrollen i Kastrup til dagens litteraturscene; det højeste religiøse standpunkt er, som Kierkegaard bemærkede, humoren. I en devot tid – hvor så mange kræver ”respekt” og så få fortjener det – vil nogen utvivlsomt forarges over forfatterens behandling af hellige køer som feminismen, Obama og den ”globale opvarmning”; men poesien er til for at sige det usagte – ikke for at behage. Hverken nye eller gamle afguder går fri.

Som en extragevinst giver APOTHEOSE profetiske vink om den nærmeste fremtid. Således forudså digteren da han skrev, i juli, ”en ægte offerfest” ved afslutningen på OL i Rio: en spådom der allerede er gået i opfyldelse nu hvor bogen er trykt (spørg bare Brasiliens netop detroniserede præsident, eller vor hjemlige Wilbæk). Forfatteren går således Nostradamus i bedene.

APOTHEOSE er struktureret som et skakspil: den består af 4 x 64 stramt komponerede strofer af 4 x 8 parvis rimede vers – med variationer, såsom hele strofer på amerikansk og latin. Men det formelle skin bedrager: sproget flyder under og igennem den stramme struktur, læseren véd aldrig hvornår noget slutter og noget andet begynder, og må som regel læse alting to gange. Således genindføres spillet mellem forfatter og læser.

 

Af  lektørudtalelse, DBC:

"...Digtets jeg har været så heldig at opleve en sådan apotheose. Over 3 dele deler han ud af sin visdom om bl.a. samfundets forfladigelse, pøblens fordummelse, feminismens fejltagelser, det mandlige lems enestående formåen og ikke mindst læserens usandsynlige stupiditet....."

"Digtene er satiriske med en filosofisk grundtone. Digterjegets ekstreme selvfedme kan læses som en (rammende) parodi på det moderne individualistiske, historieløse menneske."       Thomas Olesen (november 2016)

Kasper Nefer Olsen:Wuppertal

Efter 12 år i Paris er filosoffen  og digteren Kasper Nefer Olsen, der debuterede i "Hvedekorn" i 1987, tilbage på den danske litteraturscene med digtsamlingen "Wuppertal". Digtene finder, i vanlig respektløs stil, sted på den til tider mareridtsagtige grænse mellem sovende og vågen tilstand. Insomnia. Renæssancemennesket Nefer bevæger sig ubesværet i tid og rum. Smerten holdes i strakt arm. Humoren lurer lige under overfladen.


Indhold: Imbolc; Wuppertal; Ha ha ha; Idyl; Erindring; Digter; Antiplasma; Det ulykkelige Arabien; Geisha; Mand når han er værst; Trepanering; Errare divinum est; Spas; Ingen tvivl; Et filmmanu; Selvnar; Fupfri; Antinarcissosecho; Cervantes; Dixit (1); Du; Pyt; Historie; Lystgevinst; Sov; White scream; Ariadne;  Poetik; Kald; Testblad; Elarternes uddøen; Litt psyk; Litt pol; Øvelse; Hermetik; Dårlig taber (1); Enfance retrouvée; Indsigt; Udsigt; Antitrist; Dårlig taber (2); Hast du´s bestellt?; Protest; Dixit (2); Folkevid; Gotik; Hvad jeg siger er; Suona; Demokrati; Fif (1); Zen; Fif (2); O; Årgang 86; I skole; Etik; Æstetik; Læs; Selvdød; Døde stemmer; Aldrig for tidligt; Don´t play the game; Hvorfor Wuppertal; Nostalgi (1); Alderdomsvækkelse; Nostagi (2); Omertá; Farligt at indse; Ecce homo; I; The  unfair sex; Døde mure; Rest.

Valville 2015

80 sider.

Bog

ISBN 978-87-998528-0-2

Pris: 102 kr.

Køb i Valville-shoppen!

 

 

Af Dansk Bog Centers lektørudtalelse:

Kasper Nefer Olsen dedikerer sin digtsamling, hvor han vellykket leger med sproget, til ”dem der aldrig gir op”. Til dem som læser dansk lyrik med sproglig kant.

En blanding af korte og lidt længere prosadigte, der alle har titler. Her er refleksioner over mennesket som med sin bevidsthed møder verden, og de andre mennesker vi tvinges til at forholde os til… Og der er tanker om at være menneske.

Tankevækkende og interessamt digtsamling, som jeg forestiller mig er skrevet ud af en søvnløs nat på grænsen mellem sovende og vågen tilstand.

Nogle af digtene får mig til at tænke på Piet Heins gruk, men ellers har samlingen sit unikke udtryk.

Carsten Güllich-Nørby (januar 2016)