LAU

Forår 2019

S

L

O

T

S

G

A

D

E


6

5


T

R

A

N

E

K

Æ

R

angelands Andels Universitet

Lørdag d.9/2 kl. 15-17

"Kompositionsmusik i det 20nde årh. (I): den tonale krise"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d.23/2 kl. 15-17

"Hvad stjernerne fortæller - astronomi og astrologi i historisk perspektiv"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d.9/3 kl. 15-17

"Religion og fortælling: introduktion til narrativ eksegese"

Mag. art & dr. theol. Ole Davidsen


Lørdag d.23/3 kl. 15-17

"Meningen med livet"

Cand. phil. Gabriele Andersen


Lørdag d.6/4 kl. 15-17

"Klimaet i globalt perspektiv"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d.20/4 kl. 15-17

"Sorte Egern-projektet på Langeland - baggrund og resultater"

Pensioneret lærer Claus Dalskov


Lørdag d.4/5 kl. 15-17

"Kompositionsmusik i det 20nde årh. (II): den teknologiske krise"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d. 18/5 kl. 15-17

"Tektonik II: Græsk versus Romersk antik arkitektur...men mest græsk" Professor, arkitekt Karl Christiansen, Århus

Opfølgning af sidste semesters forelæsning om Kuplen i Firenze.

Christiansen er aktuel med en ny bog om Tektonik, og arrangementet vil munde ud i en uhøjtidelig reception i denne anledning.


Lørdag d. 1/6 kl. 15-17

"Hvorfor er så mange så optaget af at vise at Heidegger var både nazist og antisemit når der nu er så få der læser ham?"

Lektor ved Århus Universitet Hans HaugeEfterår 2018

Lørdag d. 8/9 kl. 15-17

"Langelandske stednavne"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d. 22/9 kl. 15-17

"Bronzealder I: Religion i nordisk bronzealder"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d. 6/10 kl. 15-17

"Bronzealder II: Fra Norden til Kreta"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d. 20/10 kl. 15-17

"Bronzealder III: Himmelskiven fra Nebra"

Lic. phil Kasper Nefer OlsenLørdag d. 17/11 kl. 15-17

"Tektonik I: Brunelleschis kuppel i Firenze"

Professor, arkitekt Karl Christiansen, Århus


Lørdag d. 1/12 kl. 15-17

"Etikken før og efter kristendommen: Platon - Kant - Nietzsche"

Lic. phil Kasper Nefer Olsen


Lørdag d. 15/12 kl. 15-17

"Ansigt til ansigt med det Extreme"

Lic. phil. Erling Davidsen
Langelands Andels Universitet (LAU), grundlagt september 2018, har sit navn af flere grunde:


For det første som en hilsen til den tankegang og den bevægelse, der gjorde Danmark rigt igen efter sammenbrud, krig og statsbankerot (1813) – dengang ”Udkantsdanmark” var Forkantsdanmark.


For det andet som et ordspil på den lokale dialekt, hvor Langeland jo som bekendt hedder noget i retning af ”Lauløj”.


For det tredje for at minde om at forelæsningerne foregår om lørdagen – laurdag, på gammelt dansk.  


Forelæsningerne finder sted hver anden lørdag, klokken 15-17

i den gamle lægebolig fra 1750 / ”Frank Jæger-huset”

Slotsgade 65, 5953 Tranekær


Alle er velkomne som tilhørere; men af forelæserne kræves to ting: en universitetsgrad eller tilsvarende, og at forelæsningen er på dansk.


Der opkræves et symbolsk beløb à 10 kroner per gang (eller 50 kroner per semester) for fotokopier og kaffe.

 

Kontakt Langelands Andels Universitet: